telephone-icon.png01570 481230

FullSizeRender (4).jpg

Testimonials

Mobile Bar Service

Whatever the size of your event or wherever the event.

Read More

Testimonials

Dear Tony & Mair,

Thank you so much for making Andy & Sarah’s wedding day so perfect. The marquee looked amazing and the food was without fault. They both told me it was “the best day of their lives.” I think without your calmness and food suggestions it would not have come up to their expectations. Other guests also commented on how good and relaxed it all was.

Thank you so much and best wishes,

Richard & Margaret Williams

 

Dear Mair, Tony, family & staff

We just wanted to thank you all for your wonderful catering service during the county show here at Haverfordwest. You have professional and courteous staff who strived to ensure that all was in order. Even the younger members could ‘read’ the room and were always ahead of the game. We have received many, many excellent comments about the quality and service of the food. You were also very accommodating on each of the events, which could not have been easy for your first visit to the show. Your daughter is a catering star!!

Thank you again,

Roger & Jackie Mathias

 

Annwyl Tony a Mair,

Diolch yn fawr am eich gwasanaeth ffantastig ar achlysur ein priodas. Cawsom ddiwrnod a noson i’w gofio. Diolch am eich help- am fod mor broffesiynol, dim byd yn ormod o drwbl! Bwyd blasus, staff brill a bar gyda phob drinc. Diolch am gadw ni i gyd yn ‘cwl’!! Yn enwedig Dad. Ni moin neud popeth to!

Diolch HIWJ

Gemma a Trystan

 

Dear Tony, Mair and family

Thank you so much for all the hard work and personal attention you put into the Pembrokeshire County Show. All of you made it extra special for us during Mike’s year as President.

Thank you again, kind regards-

Michael and Ann

 

Annwyl Tony a Mair,

Gair bach i ddiolch am bopeth Ddydd Sadwrn diwethaf. Mae pawb yn siarad am y bwyd bendigedig gawsom. Staff arbennig yn gweinyddu wrth y byrddau hefyd.

Gyda hyn o eiriau,

Diolch eto,

Tegwyn a Sian

 

Tony a Mair,

Diolch am y bwyd hyfryd a’r gwasanaeth da a rhoddwyd i wneud ein diwrnod yn arbennig iawn, roedd pawb yn canmol y bwyd blasus.

Dymunwn i chi pob hwyl i’r dyfodol!

Anthony a Rhian Barr

 

Annwyl Mair a Tony,

Diolch yn fawr iawn i chi eich dau a’ch staff am y bwyd ardderchog a gawsom gennych ar ddydd priodas Eurgain a Gerwyn. Roedd pawb yn ei ganmol a sawl un yn gofyn pwy oedd yn gyfrifol. Diolch hefyd am wneud y trefniadau yn hwyliog a ddi-ffwdan. Dymunaf yn dda i chi eich dau a’r cwmni i’r dyfodol.    

Yn gywir,

Beti Jones

 

Annwyl Tony a Mair,

Mae’n anodd gwybed ble i ddechrau diolch i chwi. Llongyfarchwm chwi fel tîm, am wasanaeth ardderchog a thrylwyr. Bu’r wledd yn y dydd a’r nos yn fendigedig a’r gwesteion wedi gwerthfawrogi gwynebau siriol a gallu eich staff i gyfarthrebu a hwy mewn modd broffesiynol a hapus.

Mawr yw ein diolch i fois y bar. Gwelsom cystal y gweithiodd cael popeth o fewn yr un cwmni. Mae’r gwasanaeth rydych yn ei gynnig drwy’r dydd yn rhoi tawelwch meddwl i bawb ac fel y profodd i ni ar y diwrnod, roeddem mewn dwylo saff.

Pan mae ffermwyr yn canmol fod y beef wedi ei goginio mor ardderchog, yna rydych wedi gwir blesio. Diolch o galon i chwi eich dau a’r staff i gyd am eich gwasanaeth. Gobeithio eich gweld yn y Sioe Frenhinol. Dymunwn y gorau i chwi i’r dyfodol.

Cofion gorau, Ceinwen.

 

Diolch o waelod calon i chi Mair a Tony am bopeth!! O'r cyfarfod cyntaf chi wedi bod na i ni!!!! Fel mam a tad i arwain ni (fi'n gwybod bo chi ddim digon hen i na!!) Ma'r dudalen ma yn gweud 'Cegin Gwenog Caterers' ond chi'n fwy na huna bois bach!! First a for most A1/first class caterers!! Bwyd arbennig!!!! 3 course home-made dinner a'r fish a chips gore i fi flasu!!!Front of House manager gore erioed yn sicrhau bod y dydd yn rhedeg yn smooth!!! Staff cymraeg, mor cyfeillgar a gwen ar i gwynebau trwy'r dydd. Gau jobyn da chi plis?! Yr electrician o fri-Tony to the rescue wrth ir generator fynd lawr!! Mi oeddech chi ar y ffon bob tro oedd angen rwbeth hyd yn oed am 9 o'r gloch bore'r Sadwrn!!! Y caterers mwya accommadating a stress free dwi erioed wedi cwrdd!!! Diolch o waelod calon i chi gyd!!! Yn enwedig y ddau seren Tony a Mair!!

Cariad Mawr, Angharad a Alun.

How to contact us

Please call us now on 01570 481230 or contact us online.

Cegin Gwenog Catering, Abernant, Llanwenog, Llanybydder, Carmarthen, Ceredigion SA40 9UR